E-Ticaret Danışmanı | Sosyal Medya ve SEO Danışmanı


Gökhan SEZER

23 Mart 2015
E-Ticaret Sitelerine Güven Damgası Modeli

23 Mart 2015 E-Ticaret 11 views Yorum Yok

Ülkemizde sektörel bazda en fazla büyüme e-ticaret sektöründe gerçekleşmektedir. Bu büyümeye karşın elektronik ortamda alışveriş yapanların sayısı henüz yeterli seviyeye ulaşmamış durumdadır. Türkiye’de ortalama 35 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır ve bu rakamın sadece %4,5 luk kısmı internet üzerinden online alışveriş yapmaktadır.

İnternet üzerinden alışverişte insanların çekindikleri noktaların başında güvenlik endişesi gelmektedir. Kalkınma Bakanlığının hazırladığı eylem planına göre de e-ticaret’in güvenli hale getirilmesi için bazı önlemler alınması kararlaştırılmıştır. E-ticaret modeli üzerinden alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için gerek e-ticaret için talebi artırmak gerekse güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak adına güven damgası sistemi oluşturulacaktır.

Güven damgası sistemi e-ticaret siteleri için belirli standartlara uyma zorunluluğu getirecektir. Güvenlik, kanuna uygunluk, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışı durumların ortadan kaldırılması gibi belirli şartların sağlanması durumunda e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi, böylece e-ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir.

 e-ticaret-sitelerine-guven-damgasi-modeli

Güven damgası sisteminin hayata geçirilmesi için yapılan planlama ise şu şekilde;

Öncelikle Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak güven damgası için belirli bir yol haritası belirlenecek, bu yol haritasına göre de standartlar ve süreç konusu netleştirilecek.

E-ticaret sitelerine yönelik standartları içeren bir belgelendirme yapılacak. E-ticaret  siteleri ve tüketicilere güven damgası sisteminin sağlayacağı faydaların  neler olduğu konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Tüketici ve e-ticaret firması arasında oluşabilecek anlaşmazlıklara karşın çözüm süreci ve mevzuat belirlenecek. Müşteri bilgilerinin saklanması ve güvenliğine ilişkin standartlar ve olası yaptırımlar belirlenecek ayrıca denetleme ilgili kurumlarca yapılacak.

E-ticaret sitelerine güven damgası modeli çerçevesinde belirli standartlar getirilecek ve bu standartlara uyumu sağlamak için ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından denetlemeler yapılacak böylece tüketici için güvenli bir alışveriş ortamı sağlanacaktır. Uygulama sayesinde e-ticaret hacminin de artırılması planlanmaktadır.

Yorum Yap

Copyright © 2014. Tüm hakları saklıdır.